25 TNF / Filmy

Filmy

Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko konkurs filmów fabularnych, ale również Kino Młodego Widza, projekcje plenerowe, projekcje specjalne: Poeci kina, w ramach których zaprezentujemy filmy Wojciecha Jerzego Hasa, Adama Sikory i Lecha Majewskiego. Ponadto w cyklu Sylwetki twórców przedstawimy wybrane filmy Ryszarda Czekały.

Podobnie jak w poprzednim roku, Festiwal zakończy Epilog TNF, które spóźnialskim kinomanom pozwoli zobaczyć wszystkie nagrodzone podczas tegorocznego Festiwalu filmy fabularne (Kino Marzenie, 15.05.11)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.