25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Andrzej Grabowski, Tomasz Karolak