25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Artur Dziurman i Łukasz Palkowski