25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Danuta Szaflarska, Jan Nowicki