25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Daria Widawska, Tomasz Karolak