25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Dorota Kędzierzawska i Artur Reinhardt