25 TNF / Galeria / Przeżyjmy to jeszcze raz / Festiwalowy Rynek