25 TNF / Program / 12.05.11, Czwartek

12.05.11, Czwartek

16.00 CZARNY CZWARTEK. JANEK WIŚNIEWSKI PADŁ, reż. Antoni Krauze, 100’ - projekcja konkursowa Kino “Marzenie”
Po projekcji zapraszamy na spotkanie z twórcami filmu: Antonim Krauze (reżyserem) i Joanną Krauze (konsultantką scenariusza) - kawiarnia kina

18.00 JOANNA, reż. Feliks Falk, 105’ - projekcja konkursowa Kino „Marzenie”
Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Urszulą Grabowską (aktorą) - kawiarnia kina

20.30 EWA, reż. Adam Sikora, 108’ - projekcja konkursowa Kino „Marzenie”